|

کود 20-20-20 به همراه عناصر ریزمغذی

کود 20-20-20 به همراه عناصر ریزمغذی

نام برند : فلورا

 

ویژگی ها
- قابل استفاده برای کلیه محصولات باغی و زراعی به دو روش محلول پاشی و همراه با آب آبیاری
- کاملاً قابل حل در آب
- حاوی عناصر اصلی نیتروژن، پتاسیم و فسفر
- حاوی اسیدهای آمینه و عناصر ریز مغذی ( کلات شده با EDTA)
- فاقد کلر، مناسب برای خاکهای شور و گیاهان حساس به کلر
بسته بندی: ۱ , ۲/۵ و ۱٠ کیلوگرمی